Priser

Priser:
  Pr time (60 min) Pakke à 3 timer
(60 min pr gang)
     
Barn/Ungdom opp til 20 år Kr 450,- Kr 1100,-
Voksne Kr 650,- Kr 1800,-
     
Gruppeveiledning, varer i 1,5 time og er for 2 til 7 personer:
Ungdom opp til 20 år Kr 1000,- per gruppe  
Voksne Kr 1800,- per gruppe  
     
Bedriftskunder:
Pris etter avtale.
 
Vip24:
Informasjon/gjennomgang av profilanalysen og en veiledningssamtale etterpå.
Ta kontakt for mer informasjon og pris.