Insights profilanalyse!

Informasjonsmøte: torsdag 26. september kl. 18.00 på Kolbotn stasjon.
Kurs/gjennomgang: torsdag 24. oktober kl. 18.00 på Kolbotn stasjon.

Insights profilanalyse:

  • HVOR GODT KJENNER DU DEG SELV OG DE DU OMGÅS?
  • HVORFOR GJØR VI SOM VI GJØR OG HVORFOR REAGERER VI SOM VI GJØR PÅ ANDRE.
  • HVILKE STYRKER HAR VI – OG HVORDAN SKAL VI FÅ UTNYTTET DE PÅ BEST MÅTE.


Insights personlighetsprofil kan

  • bidra til økt innsikt om deg selv.
  • bidra med å vite hvem man er og hvilke avgjørelser man skal ta i møte med andre mennesker, både i forhold til jobb, avgjørelser om valg av utdanning/skole og fritid.


Pris: kr 1300,- for informasjonsmøte, gjennomgang av profilanalysen og en veiledningssamtale etterpå.

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding.