Karriereveiledning - studievalg - VIP24 profil- og samtaleverktøy

 

Vip24 profil- og samtaleverktøy kan hjelpe deg til meningsfulle karrierevalg og utdanninger. Du kan få kartlagt dine interesser, evner, verdier og preferanser slik at du trives i både utdanning, jobb og fritid. Du kan finne dine friskfaktorer og hva som gir deg energi.

Vip24 inneholder: 

 • Interesseprofil
 • Preferanseprofil
 • Evner og verdier
 • Livsstilhjulet
 • Vip24 hjulet

 

Kom gjerne én eller flere sammen for informasjon og gjennomgang. 

 

Insights profilanalyse!

Informasjonsmøte: torsdag 26. september kl. 18.00 på Kolbotn stasjon.
Kurs/gjennomgang: torsdag 24. oktober kl. 18.00 på Kolbotn stasjon.

Insights profilanalyse:

 • HVOR GODT KJENNER DU DEG SELV OG DE DU OMGÅS?
 • HVORFOR GJØR VI SOM VI GJØR OG HVORFOR REAGERER VI SOM VI GJØR PÅ ANDRE.
 • HVILKE STYRKER HAR VI – OG HVORDAN SKAL VI FÅ UTNYTTET DE PÅ BEST MÅTE.


Insights personlighetsprofil kan

 • bidra til økt innsikt om deg selv.
 • bidra med å vite hvem man er og hvilke avgjørelser man skal ta i møte med andre mennesker, både i forhold til jobb, avgjørelser om valg av utdanning/skole og fritid.


Pris: kr 1300,- for informasjonsmøte, gjennomgang av profilanalysen og en veiledningssamtale etterpå.

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding.

Om meg

Jeg har jobbet siden 2006 som veileder, coach og kursinstruktør for mennesker som har vært utenfor arbeidslivet i kortere/lengre perioder på grunn av sykdom, arbeidsledighet eller andre utfordringer. Har veiledet mange i jobbsøkerprosesser, bl.a. i CV- og søknadsskriving og intervjuforberedelser. Jeg har bred veilederkompetanse både innen karriereveiledning, ved studievalg, ved ønske om å bytte jobb eller bransje, innen gruppe- og relasjonsdynamikk og samarbeidsprosesser. Jeg har kunnskap om hvordan holdninger og følelser påvirker oss i våre valg og utviklingsprosesser, og hvordan dra nytte av dette til det beste for oss selv og andre. I tillegg har jeg lang arbeidserfaring innen arkitektbransjen, ingeniørbransjen, offshore og forsvaret, pluss forskjellig type kortere arbeidsoppdrag i andre bransjer. Det har gitt meg god innsikt i mange forskjellige bransjer og arbeidsmiljøer.

Jeg har erfaring med å være i omstillingsprosesser, og det har styrket meg i møte med nye situasjoner og utfordringer. Det jeg har lært gjennom et allsidig arbeidsliv, og ellers i livet, er nyttig å bruke når jeg skal hjelpe andre. Jeg omskolerte meg i voksen alder, og det er også en nyttig erfaring å ha i møte med andre mennesker, som kanskje lurer på om de skal tørre å satse på utdanning eller noe helt annet enn det de har erfaring med.

Min utdanning:
Veiledning/coaching, Høgskolen i Nord Trøndelag
Sosialpedagogikk, Høgskolen i Telemark
Voksenpedagogikk, Høgskolen i Telemark

Om veiledning og coaching

Veiledning/coaching handler om refleksjon og har til hensikt å skape vekst og utvikling hos veisøker. Man tar utgangspunkt i den enkeltes opplevelse av en situasjon. Gjennom refleksjon skal veisøker selv finne veien videre og få hjelp til bearbeiding av egne reaksjoner. Det er en opprydningsprosess som foregår i form av at veisøker får satt en del brikker på plass som hjelper på videre refleksjon, og eventuelt frigjøre krefter og energi hos veisøker. Du kan få hjelp til å sortere og rydde opp tanker rundt forskjellige temaer.

Jeg kan tilby én til én-veiledning og gruppeveiledning.

Temaer du kan få veiledning på er:

 • Karriereveiledning
 • Valg av studier og studieprogram
 • Hjelp med CV og søknader
 • Jobbintervjutrening
 • Bearbeidelse av forskjellige holdninger og følelser
 • Relasjoner, samarbeidsproblemer, mobbing
 • Jeg er lei av jobben min, skolen, treningen; hva skal jeg gjøre?
 • Grensesetting (barn/jobb/ellers i livet)
 • Lav selvfølelse og selvtillit

Veien blir til mens du går..

Veien blir til mens du går..

men av og til trenger vi en veiviser for klare å se den riktige veien.
Ta kontakt, så vil Din veiviser hjelpe deg!


Å lære er å oppdage! Ved at du selv oppdager dine egne ressurser og rydder dine indre tanker, vil du få en bedre prosess enn hvis andre forteller deg hva du bør og må gjøre. Hos Din veiviser kan du få hjelp til å rydde opp i dine tanker.

Det trenger ikke nødvendigvis ta så mange timer å rydde opp i det du trenger veiledning på. Kanskje lider du av tidsklemma, opplever motgang, sliter med selvfølelsen, har dårlig selvtillit, har utfordringer hjemme, på jobben eller blant venner. Lurer du på om du skal bytte jobb, begynne på studier eller har en annen utfordring som ikke nødvendigvis er så stor, men likevel tar tid og plass, så ta kontakt med Din veiviser.