Om veiledning og coaching

Veiledning/coaching handler om refleksjon og har til hensikt å skape vekst og utvikling hos veisøker. Man tar utgangspunkt i den enkeltes opplevelse av en situasjon. Gjennom refleksjon skal veisøker selv finne veien videre og få hjelp til bearbeiding av egne reaksjoner. Det er en opprydningsprosess som foregår i form av at veisøker får satt en del brikker på plass som hjelper på videre refleksjon, og eventuelt frigjøre krefter og energi hos veisøker. Du kan få hjelp til å sortere og rydde opp tanker rundt forskjellige temaer.

Jeg kan tilby én til én-veiledning og gruppeveiledning.

Temaer du kan få veiledning på er:

  • Karriereveiledning
  • Valg av studier og studieprogram
  • Hjelp med CV og søknader
  • Jobbintervjutrening
  • Bearbeidelse av forskjellige holdninger og følelser
  • Relasjoner, samarbeidsproblemer, mobbing
  • Jeg er lei av jobben min, skolen, treningen; hva skal jeg gjøre?
  • Grensesetting (barn/jobb/ellers i livet)
  • Lav selvfølelse og selvtillit

Veien blir til mens du går..