Om meg

Jeg har jobbet siden 2006 som veileder, coach og kursinstruktør for mennesker som har vært utenfor arbeidslivet i kortere/lengre perioder på grunn av sykdom, arbeidsledighet eller andre utfordringer. Har veiledet mange i jobbsøkerprosesser, bl.a. i CV- og søknadsskriving og intervjuforberedelser. Jeg har bred veilederkompetanse både innen karriereveiledning, ved studievalg, ved ønske om å bytte jobb eller bransje, innen gruppe- og relasjonsdynamikk og samarbeidsprosesser. Jeg har kunnskap om hvordan holdninger og følelser påvirker oss i våre valg og utviklingsprosesser, og hvordan dra nytte av dette til det beste for oss selv og andre. I tillegg har jeg lang arbeidserfaring innen arkitektbransjen, ingeniørbransjen, offshore og forsvaret, pluss forskjellig type kortere arbeidsoppdrag i andre bransjer. Det har gitt meg god innsikt i mange forskjellige bransjer og arbeidsmiljøer.

Jeg har erfaring med å være i omstillingsprosesser, og det har styrket meg i møte med nye situasjoner og utfordringer. Det jeg har lært gjennom et allsidig arbeidsliv, og ellers i livet, er nyttig å bruke når jeg skal hjelpe andre. Jeg omskolerte meg i voksen alder, og det er også en nyttig erfaring å ha i møte med andre mennesker, som kanskje lurer på om de skal tørre å satse på utdanning eller noe helt annet enn det de har erfaring med.

Min utdanning:
Veiledning/coaching, Høgskolen i Nord Trøndelag
Sosialpedagogikk, Høgskolen i Telemark
Voksenpedagogikk, Høgskolen i Telemark